Fokcommissies van de N.O.G.

 
 

De hoofdtaak van de fokcommissies is het structureren, coördineren en ondersteunen van de geitenfokkerij per ras, met de fokkers van dat ras. De “leden van een fokcommissie” (alle fokkers van dat ras) kiezen uit hun midden een bestuur. Er wordt geen aparte contributie geïnd, maar de fokcommissie krijgt op basis van een ingediende begroting jaarlijks een budget toegewezen voor het uitvoeren van de activiteiten. Andere commissies kiezen er voor geen eigen budget te beheren, maar kosten rechtstreeks naar de N.O.G. door te leiden. De fokcommissies werken met duidelijke fokdoelen over een langere periode (5 à 6 jaar), waarbij evaluatie van bereikte doelen een essentieel onderdeel is van de beleidscyclus. Het informeren en enthousiasmeren van de fokkers en ondersteunen van de scholingscommissie bij de opleiding en instructie van inspecteurs en keurmeesters ten aanzien van raskenmerken zijn belangrijke taken.
Bij de N.O.G. hebben we vijf rassen met ieder haar eigen fokcommissie, namelijk;