Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij

Welkom op de website van de NOG.

Onze organisatie houdt de stamboekregistratie bij van vijf Nederlandse geitenrassen, te weten: de Nederlandse Witte geit, de Nederlandse Toggenburgergeit, de Nederlandse Bonte geit, de Nederlandse Nubische geit en de Nederlandse Boergeit.
Ook van overige geitenrassen wordt de registratie verzorgd.  
Op onze site kunt u van alles lezen over organisatie, leden en geiten.
Wij hebben de site daartoe verdeeld in vijf hoofdstukken die u via het klikken op de onderstaande links kunt bereiken en waar u veel informatie zult aantreffen.

Voor lammeren die bij u geboren worden kunt u hier het formulier downloaden om deze bij uw stamboekadministrateur bekend te maken. Op de link gaan staan en dan op de rechter muistoets en kiezen voor "opslaan als" en dan op een herkenbare plek opslaan. Geboortebericht NOG

Algemeen
Organisatie
Agenda
Vergaderingen
Afdelingen
Inspecteurs
Keurmeesters

Fokkerij
Fokregelement
Witte Geit
Bonte Geit
Toggenburger
Nubische Geit
Boergeit

Keuringen
Agenda keuringen
Verslagen
Organiseren keuring
NCW 2012
CW 2012

Foto's / Picasa
Fokgroep Wit
Ivar Ten Tuynte
Geiten-Activiteiten Foto´s

Foto's IJs Vogeltje

Nieuws
Nieuwsbrieven NOG
Min Landbouw LNV
PVV
Gezondheidsdienst

Informatie
Advertenties
Melkcontrole
Elektronische I & R
Geitenboeken
Informatiebronnen
Links

Laatste website wijziging  :

Algemene ledenvergadering 19-04

Zie ook onze Facebook pagina
   Geitenfokvereniging Neerijnen E.O heeft ook haar eigen Facebook pagina die kunt via deze pagina vinden

Advertenties
Agenda
Agenda keuringen

 - Werkgroep Toekomst N.O.G.

Om toch weer tot een nieuwsbrief te komen, vragen wij u om uw copy hier in te leveren

  

- Zie ook mooie foto's van de witte melkgeiten op de keuringen via de picasa site van de fokgroep Wit


Belangrijk!!!!!!
Het melden van de melkcontrole gaat via de volgende link:

   
Melkcontrole doorgeven   Overzicht meldingen 2013  Overzicht Melding 2014

Zie ook www.vakbladgeitenhouderij.nl voor de website van het blad Geitenhouderij

Zie ook regelmatig www.platform-ksg.nl

Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij
U kunt met vragen of opmerkingen over deze website terecht bij de nieuwe webmaster
Bas Bierhof
webmaster@geiten.org