• Home

Welkom op de website van de NOG


Onze organisatie houdt de stamboekregistratie bij van vijf Nederlandse geitenrassen, te weten:

  • de Nederlandse Witte geit;
  • de Nederlandse Toggenburger geit;
  • de Nederlandse Bonte geit;
  • de Nederlandse Nubische geit;
  • de Nederlandse Boergeit.

Ook van overige geitenrassen wordt de registratie verzorgd.

Uitgebreide informatie over de verschillende rassen vind u terug op de websites van de fokcommissies.

Onze leden zijn de plaatselijke verenigingen (zie: afdelingen). De individuele fokkers kunnen lid worden van een plaatselijke vereniging en zijn dan verbonden met de NOG. Zij kunnen vervolgens gebruik maken van de diensten van de NOG.

Afhankelijk van het ras zijn zij ook aangesloten bij de desbetreffende fokcommissie en zijn zij ook daar welkom op bijeenkomsten en evenementen.

NIEUWS 

In Memoriam - Gepassioneerd geitenman Jan van Burgsteden

Op 29 december 2019 is Jan van Burgsteden op 83-jarige leeftijd overleden. Jan zijn hele leven heeft feitelijk in het teken van geiten gestaan, zowel als topfokker van Toggenburger geiten als ook als spinfunctionaris binnen de NOG. Sinds 1967 heeft Jan met zijn vrouw Rika in 'De Voorpost' in Eesveen gewoond en sinds 1963 was hij al behept met 'het geitenvirus', in totaal ruim 57 jaar!
Vanaf 1972 was hij, tot de opheffing van de provinciale bonden, verantwoordelijk voor de stamboekadministratie van de Overijsselse Bond en later ook van de Bonden van Drenthe, Gelderland, Noord- en Zuid Holland. Van 1982 tot 2004 was Jan landelijk stamboek-administrateur van de NOG en als zodanig feitelijk 'een wandelende almanak' voor geiten fokkend Nederland. Hij kende van tientallen fokfamilies de afstamming in vaak een 10-tal generaties of nog meer!
Logisch dat daardoor in de hoogtijdagen van de NOG in de 80’er jaren van de vorige eeuw bij Jan en Rika de telefoon van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat 'roodgloeiend' stond met vragen betreffende de fokkerij, Jan genoot ervan!
Voor alle verdiensten voor de NOG is Jan erelid geworden en op 29 april 1998 is hij geridderd voor alle werk voor de geitenfokkerij in Nederland.

Ook als keurmeester en stamboekinspecteur is Jan 'vanaf het eerste uur' actief geweest. Met zijn karaktervolle persoonlijkheid en uitgesproken visie heeft hij voor alle rassen in het algemeen en het Toggenburger ras in het bijzonder honderden opnames verzorgd!
De resultaten werden altijd in heel heldere bewoordingen gedeeld met de fokkers.

Niet onvermeld mag blijven de verdiensten die hij heeft gehad voor de Toggenburger geitenfokkerij, het geitenras dat Jan het meest dierbaar was. Vanaf de oprichting van de fokcommissies was hij toegewijd adviseur van deze fokcommissie waarvoor hij ook tientallen jaren 'het bokken- en bokmoederboek' heeft verzorgd met een duidelijke herkenbare 'Van Burgsteden-uitstraling'. 

Tot slot is het belangrijk de fokkerij-prestaties met betrekking tot Toggenburger geiten van Jan van Burgsteden te noemen. Gedurende zijn hele leven heeft hij vast gehouden aan zijn 'true type' met de nadruk op robuustheid met behoud van voldoende melkopdruk. Door hem gefokte bokken - die een grote invloed op de fokkerij hebben gehad - zijn bijvoorbeeld Nivard, die met name tot wasdom is gekomen in de fokkerij van wijlen Jan Lanting en bot en robuustheid gebracht heeft, en Albert, ontsproten aan de roemruchte fokkerij van wijlen mevrouw Klaassens in Gieten. Een van de laatste topgeiten van Jan was de geit Filiz, een modelgeit opgenomen met 93 punten, en verantwoordelijk voor een heel eigen foklijn. 'De Voorpost', de stal van Jan van Burgsteden, is sinds 2012 het eerste fokcentrum van Nederlandse Toggenburgers dat erkend is door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.

Namens de NOG - en de fokgroep Toggenburger in het bijzonder - wil ik Jan danken voor alles wat hij 'voor geitenfokkend  Nederland' heeft gedaan.

Doede de Jong,
voorzitter fokcommissie Toggenburger

Overlijden Jan van Burgsteden

Net voor de jaarwisseling bereikte ons het droeve bericht dat ons erelid Jan van Burgsteden op 29 december 2019 op 83 jarige leeftijd is overleden. Jan had al enige tijd last van zijn afnemende gezondheid.

Velen van ons kennen Jan vanuit de vele rollen die hij zijn hele leven voor de NOG-geitenfokkerij heeft vervuld, onder meer als inspecteur, keurmeester, stamboeksecretaris, adviseur en vraagbaak.

Er is gelegenheid de familie thuis te condoleren op vrijdag 3 januari tussen 14.00 en 15.00 uur (Eesveenseweg 50, 8347 JD Eesveen).

Het afscheid van Jan zal in besloten kring plaatsvinden.

Nieuw fokreglement Fokcommissie Toggenburger

In de ledenvergadering van afgelopen november zijn een paar besluiten genomen die leiden tot aanpassing van het fokreglement: de hoogtemaat-eis voor jongen bokken is verdwenen en de eisen voor modelgeiten zijn iets gewijzigd. Het nieuwe fokreglement zal naar verwachting worden bekrachtigd op de ALV van de NOG, die wordt gehouden op 18 april 2020. De nieuwe versie van het reglement is alvast op de site gepubliceerd onder 'Informatie - Fokreglementen'.

Beëindiging Keuringscommissie Zuid-oost Friesland

Tot haar spijt moet Keuringscommissie Zuid-oost Friesland stoppen met haar keuringen. De Keuringscommissie is in 2006 ontstaan uit de Kring en geitenfokvereniging Jubbega. Sindsdien zijn altijd gemoedelijke en mooie keuringen gehouden, met leuke deelnemers.
Nadat de commissie 13 jaar keuringen in manege De Haan te Jubbega heeft georganiseerd, is daaraan nu helaas een eind gekomen. Het aantal opgegeven dieren is teruggelopen van 120 naar 40. Dit komt mede omdat een aantal vaste deelnemers is gestopt en een aantal certificaatwaardig is geworden. Daarbij komt dat het aantal sponsors is afgenomen, terwijl de onkosten zijn gestegen. Het is daarom voor de commissie financieel niet meer haalbaar om een keuring te organiseren.
De Keuringscommissie bedankt alle deelnemers voor het inzenden van hun dieren in al die jaren en voor hun inbreng om er elke keer een gezellige keuring van te maken.
Namens het bestuur (voorzitster mw. R. Ponne, penningmeester mw. B. Fekken, leden G. de Vries, Tj. Jonker en comb. Boek),
secretaris H. Mulder

Stamboekprogramma ZooEasy

Bent u lid van een vereniging van de NOG en wilt u toegang tot het nieuwe stamboekprogramma? Dat kan zonder bijkomende kosten!

Stuurt u dan, met het mailadres waarop u in de toekomst ook uw digitale afstammingspapieren wilt ontvangen, een e-mail met het verzoek om een eigen account in Zooeasy aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van uw naam, adres en de vereniging waarop uw geiten geregistreerd staan (of uw lidnummer).

U ontvangt dan binnen afzienbare tijd twee berichten terug:

  1. Een mail van de NOG-beheerder van het stamboekprogramma met een korte handleiding
  2. Een automatische mail van Zooeasy met een link om in te loggen en het wachtwoord.

We wensen u daarna veel plezier met uw account.

Namens het bestuur van de NOG,
Ivar ten Tuynte en Theo van der Meer,
Beheerders ZooEasy