• Home

Welkom op de website van de NOG


Onze organisatie houdt de stamboekregistratie bij van vijf Nederlandse geitenrassen, te weten:

  • de Nederlandse Witte geit;
  • de Nederlandse Toggenburger geit;
  • de Nederlandse Bonte geit;
  • de Nederlandse Nubische geit;
  • de Nederlandse Boergeit.

Ook van overige geitenrassen wordt de registratie verzorgd.

Uitgebreide informatie over de verschillende rassen vind u terug op de websites van de fokcommissies.

Onze leden zijn de plaatselijke verenigingen (zie: afdelingen). De individuele fokkers kunnen lid worden van een plaatselijke vereniging en zijn dan verbonden met de NOG. Zij kunnen vervolgens gebruik maken van de diensten van de NOG.

Afhankelijk van het ras zijn zij ook aangesloten bij de desbetreffende fokcommissie en zijn zij ook daar welkom op bijeenkomsten en evenementen.

NIEUWS

19/05/20 Nieuw fokreglement Fokcommissie Boergeit

De Fokcommissie Nederlandse Boergeit heeft haar fokreglement bijgewerkt.
Het nieuwe reglement - van mei 2020 - kunt u hier inzien en downloaden.

26/04/20 Corona-update III - keuringen en inspecties

Het samenkomen van mensen wordt sterk ontraden, dit heeft u allen kunnen volgen in het nieuws.
En er zijn ook regels opgesteld door onze regering.

Wij gaan er daarom dan ook van uit dat er dit jaar geen keuringen worden gehouden.  
Dat betekent dat er ook geen inspecties op keuringen kunnen plaatsvinden.

Fokkers van rassen waarvoor de inspectie een vereiste is voor de fokkerij zullen van hun fokcommissie te horen krijgen hoe zij met deze situatie zullen omgaan. Voor de rassen Boer en Nubisch geldt het principe JVR*JVR=JVR, daar zijn dus geen inspecties nodig om voort te kunnen met de fokkerij.

Fokcommissie Toggenburger heeft ons laten weten dat zij dit jaar voor dispensatie zullen gaan.
De andere fokcommissies (Wit en Bont) zullen hun beleid nog delen met hun achterban.

De NOG zal zeker tot 1 september geen beroep doen op diensten van hun inspecteurs en keurmeesters.

Wij hopen op betere tijden.
Voor nu en de toekomst, blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
het NOG-bestuur 

10/04/20 150ste geitenfokker in ZooEasy

De geiten-afdeling van ZooEasy heeft zijn 150ste NOG-fokker kunnen verwelkomen. Gisteren heeft Henk Kleinlugtebelt uit Vroomshoop een account in het stamboekprogramma gekregen. In het programma kunnen gegevens van eigen geiten worden vermeld en is onder meer informatie beschikbaar over afstamming. We hopen dat Henk snel z'n weg vindt in het programma en alle gemakken ervan ervaart!

09/04/20 ALV verplaatst naar 24 oktober

Door overmacht kan onze geplande Algemene Ledenvergadering op 18 april 2020 geen doorgang vinden. Ook hebben wij vernomen dat veel geitenverenigingen, door dezelfde omstandigheden,  hun ledenvergadering ook niet hebben kunnen houden. En daarmee ontbreekt de basis om met en namens de achterban te kunnen stemmen over de zaken die spelen –  het gewijzigde huishoudelijk reglement, het predicaat keuringstopper en de bestuursverkiezing – alsmede voor het verlenen van decharge voor de financiën.

Daarom hebben we onze Algemene Ledenvergadering verschoven naar 24 oktober 2020 in de Kiekmure te Harderwijk. Met deze verschuiving hebben de verenigingen de gelegenheid om voor die datum met hun leden te overleggen.

Daarbij komt dat een aantal fokcommissies dit voorjaar niet met hun fokkers heeft kunnen vergaderen en onderwerpen op het gebied van de fokkerij niet in stemming heeft kunnen brengen. Ook zij hebben zo de gelegenheid nog met hun fokkers bijeen te komen. Hun “bekrachtigingen” kunnen dan op 24 oktober alsnog ter bevestiging in de ALV behandeld worden.

Het volledige  jaarverslag over 2019 zullen wij begin mei bij alle fokkers, waarvan de volledige post adresgegevens compleet staan in ZooEasy, op de mat laten vallen. Check derhalve z.s.m. de adresgegevens van u/uw leden in ZooEasy, en laat deze wijzigen of completeren wanneer dat nodig is. Op deze wijze hopen wij in ieder geval het contact met onze geitenfokkers te behouden.

Wij hopen dat u en uw naasten gezond blijven en dat de situatie inzake corona snel verbetert, zodat wellicht in de maanden juli, augustus en/of september nog keuringen kunnen worden georganiseerd en wij na de zomer onze geplande activiteiten voor en met de geitenfokkerij weer op kunnen pakken.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de NOG

08/04/20 Laatste nieuws Fokcommissie Wit

Helaas kan de fokkersdag van de Witte geiten op 16 mei 2020 niet doorgaan. De vervolgmaatregelen van de overheid geven geen ruimte voor bijeenkomsten. Er worden geen nieuwe data voor de afgelaste activiteiten geprikt. Hopelijk kunnen volgend jaar op de gebruikelijke data weer bijeenkomsten worden georganiseerd. De huldigingen en stemmingen schuiven door naar volgend jaar.

Statistieken Wit 2020 (vervanger voor het fokboek) gaat binnenkort naar de drukker. Door de komst van ZooEasy is het voor de fokkers mogelijk om dagelijks de actuele stand van geiten en bokken te zien, en terug te kijken in het verleden.  Het Fokboek wordt niet meer in zijn oorspronkelijke vorm uitgebracht. Er komt een dunnere uitgave beschikbaar zonder de Keurstamboekgeiten, Stamboekgeiten, voorlopige- en definitieve bokken. De prijs is 6,50 euro tijdens een geitenactiviteit of 10,00 euro bij verzenden. U kunt het geld overmaken op rekeningnummer NL 21 INGB 0650 3728 08 t.n.v. H. Bierhof, Zutphen o.v.v. uw naam, adres en 'Statistieken Wit 2020'.

Afgelopen jaar is veel gevraagd van de rasgebonden inspecteurs. Het bestuur wil dit jaar net als bij de geiten, ook bij de bokken en huis-keuringen met minimaal één rasgebonden inspecteur aan de slag gaan. Verder wil het bestuur de witte GA-dieren mee laten keuren in de rubriek Witte geiten. Het is de insteek dat op 12 september a.s. de gelegenheid wordt geboden om dieren op te laten nemen in het stamboek.

Zie voor meer uitgebreide informatie: www.wittegeiten.org.

22/03/20 Corona-update II

Beste Nubische en Boergeit fokkers,

Morgen komt in het nieuws dat de Dag van het Schaap 2020 (gepland op 6 juni a.s.), door de onduidelijke status van grote publieksevenementen, uitgesteld wordt naar 2021. Daarmee vervalt onze geplande landelijke fokgroepkeuring in Ermelo.
Over een vervangende keuring later dit seizoen kunnen wij in deze fase geen uitspraken doen.
We zullen hierover - al naar gelang van de ontwikkelingen - later contact met jullie opnemen.
We hopen dat iedereen gevrijwaard blijft van het corona-virus en wensen jullie een goede gezondheid.

Namens de fokcommissie Nubisch en Boergeit,
Ivar ten Tuijnte en Theo van der Meer

13/03/20 Corona-update I

Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus vinden wij het samenkomen van mensen op dit moment – ongeacht het aantal – niet wenselijk.

Wij zullen de Algemene Ledenvergadering van de NOG (gepland op 18 april a.s.) dan ook voor onbepaalde tijd opschorten.

Op de NOG-site staan onder ‘Agenda’  diverse data voor reeds geplande bijeenkomsten.
Inmiddels zijn diverse bijeenkomsten afgelast of opgeschort, of zullen deze op een alternatieve wijze plaatsvinden.

*** Houd u de agenda goed in de gaten voor actuele informatie - de agenda wordt regelmatig bijgewerkt! ***

Wij horen graag per ommegaande van de betreffende organisatoren of bijeenkomsten al dan niet doorgang vinden.
Vervolgens zullen wij dit via Facebook en website delen met onze achterban.

Wij wensen u allen een goede gezondheid toe! 

Met vriendelijke groet,
het NOG-bestuur

***** alle (eerdere) nieuwsberichten vindt u voortaan onder 'Informatie - Actueel' *****
***** de informatie over ZooEasy is verplaatst naar 'Algemeen - ZooEasy' *****