• Home

Welkom op de website van de NOG


Onze organisatie houdt de stamboekregistratie bij van vijf Nederlandse geitenrassen, te weten:

  • de Nederlandse Witte geit;
  • de Nederlandse Toggenburger geit;
  • de Nederlandse Bonte geit;
  • de Nederlandse Nubische geit;
  • de Nederlandse Boergeit.

Ook van overige geitenrassen wordt de registratie verzorgd.

Uitgebreide informatie over de verschillende rassen vind u terug op de websites van de fokcommissies.

Onze leden zijn de plaatselijke verenigingen (zie: afdelingen). De individuele fokkers kunnen lid worden van een plaatselijke vereniging en zijn dan verbonden met de NOG. Zij kunnen vervolgens gebruik maken van de diensten van de NOG.

Afhankelijk van het ras zijn zij ook aangesloten bij de desbetreffende fokcommissie en zijn zij ook daar welkom op bijeenkomsten en evenementen.

NIEUWS

05/05/21 ALV en jaarverslag

De algemene ledenvergadering van de NOG is dit jaar - vanwege de corona-maatregelen - digitaal gehouden op 24 april. 
Er hebben 24 personen deelgenomen, onder wie vertegenwoordigers van twaalf (van in totaal zeventien) verenigingen.

In de vergadering is onder meer het Jaarverslag over 2020 besproken, dat in print aan alle fokkers is gestuurd en uiteraard ook digitaal kan worden ingezien.  

Ook de notulen en presentatie zijn digitaal beschikbaar via 'Informatie - jaarvergaderingen'.

03/03/21 Ledenvergadering fokcommissie Nubisch

Het bestuur van de fokgroep organiseert voor fokkers en liefhebbers van het Nubische ras op vrijdag 12 maart 2021 haar jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering zal online worden gehouden via Microsoft Teams en begint om 20.00 uur.

Geinteresseerden kunnen zich aanmelden door vóór 10 maart een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zij krijgen vervolgens ruim voordat de vergadering plaatsvindt de algemene informatie over Teams-vergaderingen en een link om op 12 maart in te loggen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Karin de Haas, secretaris van de fokgroep, via 06-51713967 (op werkdagen na 18.00 uur, zaterdag en zondag van 9.00 uur tot 21.00 uur).

03/02/21 Onderlinge contacten en bijeenkomst fokcommissie Boergeit

In deze tijden van beperkte fysieke sociale contacten doen de Boergeit-fokkers erg hun best met elkaar in contact te blijven door nieuws en andere leuke dingen te delen in hun gezamenlijke WhatsApp-groep. Alle (aspirant-)stamboekfokkers kunnen zich voor die groep aanmelden bij voorzitter Theo van der Meer.

Verder organiseert het bestuur een online vergadering met fokkers en geïnteresseerden, die wordt gehouden op zaterdag 27 maart a.s.

Zie hier voor meer informatie over de WhatsApp-groep en de vergadering.
 
31/01/21 Nieuwe spelregels fokcommissie Wit

Onlangs heeft de fokcommissie Wit haar spelregels aangepast, na aanname van de volgende voorstellen:
- JVR x JVR = JVR
- Bokken zonder (gedeeltelijk) bekende afstamming of met afstamming uit een ander ras -> inzetten via twee generaties hulpstamboek.
De nieuwe spelregels vindt u hier.

10/01/21 In Memoriam mevrouw Adrie van Zanten

Op 5 januari 2021 is Adrie van Zanten op 86-jarige leeftijd na een ziekbed overleden.

Ze was vanaf 1971 lid bij onze Geitenfokvereniging ‘Door Eendracht Sterk’ (DES) in Hagestein en bijna 50 jaar bestuurslid van de vereniging. Ze heeft de titel ‘moeder van de vereniging’ gekregen omdat ze zo lang lid was en altijd voor ons klaar stond. Al die jaren heeft zij met haar Toggenburger geiten deelgenomen aan de keuringen in Hagestein en bij de Kring A&V. De laatste jaren deed ze ook mee met de keuring in Lopik. Wij betuigen onze deelneming en wensen haar familie en naasten veel sterkte toe. We zullen haar missen.

Een uitgebreider In Memoriam kunt u hier lezen

Bestuur van de Geitenfokvereniging ‘DES’ Hagestein

03/01/21 Nieuw fokreglement fokcommissie Toggenburger

Op 26 oktober jl. heeft u kunnen lezen dat het bestuur een voorstel heeft gedaan om het stamboekreglement aan te passen.
Na stemming heeft dit geleid tot een nieuw fokreglement waarin is opgenomen: JVR x JVR = JVR
Het nieuwe reglement - van januari 2021 - kunt u hier inzien en downloaden.

12/12/20 Proefdekking in ZooEasy

Bij een aantal rassen is een grote verwantschap in de populatie een probleem. Het is dan moeilijk een onverwante bok te vinden om je geiten te dekken. ZooEasy kan u helpen een bok te vinden met de laagst mogelijke verwantschap. Door vóór aankoop van een bok of in ieder geval vóór een dekking al te kijken in ZooEasy hoe de verwantschap is tussen de twee dieren die je aan elkaar wilt paren. Dit gaat via het uitvoeren van een zogenaamde ‘proefdekking’. U krijgt als resultaat zowel een berekening van de verwantschap tussen de geit en de bok, maar ook kunt u een proefstamboom bekijken van het fictieve lam, waarbij ook het inteeltpercentage van het lam gepresenteerd wordt.

In deze instructie wordt stap voor stap uitgelegd hoe u een proefdekking uitvoert in ZooEasy en hoe u de resultaten naar boven haalt waarop u uw keuzen (mede) kunt bepalen.

15/11/20 In Memoriam Chris Bos

Op 11 november 2020 is Chris Bos uit Lexmond op ruim 81 jarige leeftijd in zijn slaap overleden. 

In 1976 is Chris begonnen met het hobbymatig houden van geiten. Alle rassen hadden zijn belangstelling. En door de loop der jaren heeft hij alle rassen in de stal gehouden. Hij heeft zich bestuurlijk gedurende ruim 30 jaar bijzonder verdienstelijk gemaakt voor Geitenfokvereniging Streven Naar Verbetering en de Kring van Geitenfokverenigingen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
Op 29 april 2010 werd hij voor zijn verdiensten in de geitenwereld benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. We zijn hem voor zijn inzet, humor en vriendschap veel dank verschuldigd. We zullen hem missen.

Een uitgebreider In Memoriam kunt u hier lezen en via deze link kunt u online condoleren.

Bestuur Kring A&V

05/11/20 In Memoriam Rinus den Ouden - Een hele fijne geitenman is niet meer onder ons

Op vrijdag 30 oktober is Rinus den Ouden op 90-jarige leeftijd overleden. Van jong af aan is Rinus opgegroeid met geiten. Veertig jaar geleden, toen zoon Hennie van zijn opa een landgeit met lam kreeg, zijn ze echt gestart met de geiten, op een fijne plek vlakbij huis. Eerst met Witte geiten en later Nubische, en daarmee was Rinus ook één van de grondleggers van het fokken van Nubische geiten in Nederland. Hij was niet alleen NOG-keurmeester, maar is in 1999 ook nog benoemd tot voorzitter van de Fokgroep Nubische Geiten. Met zijn karakteristieke witte pet hebben wij hem op vele NOG-vergaderingen en keuringen mogen ontmoeten. Altijd vriendelijk met aandacht voor iedereen en open voor een fijn gesprek en tot het laatst toe actief met de geiten. Wij zullen Rinus missen. En wij zijn blij dat zoon Hennie met de Nubische geiten doorgaat.

De moeite waard om te bekijken en te lezen zijn het filmpje over Rinus op YouTube en het artikel in de Geitenhouderij van augustus 2011, dat staat op de website van de fokcommissie Witte geiten.

Ivar ten Tuijnte,
voorzitter fokcommissie Nubische geiten

Overlijden Rinus 
© Ria van Harten

02/11/20 Eerste resultaten onderzoek scrapie genotypering

Inmiddels druppelen de eerste uitslagen van de voorlopers in het DNA scrapie-onderzoek binnen voor verwerking in ZooEasy. De fokkers stuurden het pdf-document van de GD door naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De resultaten zijn wisselend.

Het verwerken van álle uitslagen in ZooEasy heeft voor de gezamenlijke fokkers het voordeel dat we binnen het ras een goed beeld krijgen van de mate van vóórkomen van ongevoeligheid. Dat biedt een goed beeld van de mogelijkheden met gerichte fokkerij ongevoeligheid in te fokken in de populatie. Stuurt u daarom vooral uw uitslagen naar het hiervoor genoemde e-mailadres, zodat deze door de beheerders van ZooEasy kunnen worden ingevoerd.

Woensdag 28 oktober jl. heeft de GD in een webinar uitgebreid uitleg gegeven over het DNA-onderzoek. U kunt de presentatie terugzien via de volgende link: Scrapie genotypering voor geiten: wordt fokken op scrapie-resistentie de toekomst?

Meer informatie kunt u ook vinden in onderstaand nieuwsbericht van 11 oktober jl. en het daarbij behorende uitgebreide artikel van Theo van der Meer.

26/10/20 Bestuursvoorstel fokcommissie Toggenburger

Dit jaar organiseert de Fokcommissie Toggenburger in november geen Algemene Ledenvergadering vanwege de gevolgen van de Covid-19 uitbraak. Tijdens de ledenvergadering in het najaar van 2019 is gesproken over eventuele aanpassing van de stamboekregels, waarbij is afgesproken dat het bestuur dit verder zou uitwerken en de voor- en nadelen met de leden zou delen. Het bestuur heeft hierover intensief van gedachten gewisseld en is tot de conclusie gekomen dat in deze huidige tijd de voordelen groter zijn dan de nadelen. Daarom wordt nu voorgesteld om bij meerderheid van stemmen het stamboekreglement aan te passen. 

Het bestuursvoorstel en het stemformulier worden per mail en per post verzonden - via de bij de fokgroep bekende adressen - naar degenen die minstens één Toggenburger-dier op de NOG stallijst in ZooEasy hebben staan, en zijn ook via de volgende links in te zien en te downloaden: Bestuursvoorstel JVR X JVR en Stemformulier JVR X JVR. Lees ook het artikel van voorzitter Doede de Jong over het bestuursvoorstel

De stemperiode voor het bestuursvoorstel JVRxJVR=JVR loopt tot en met vrijdag 13 november a.s. De uitslag wordt 14 november via de website van de fokcommissie bekend gemaakt. Breng tijdig uw stem uit!

18/10/20 Overleg met fokcommissies uitgesteld

Vanwege de verscherpte coronamaatregelen is het overleg van de besturen van de fokcommissies met de NOG - dat gepland stond voor zaterdag 24 oktober a.s. - voor onbepaalde tijd uitgesteld. Zodra het weer mogelijk is, zal opnieuw een vergadering worden belegd. De besturen van de fokcommissies ontvangen daarover te zijner tijd bericht.

11/10/20 Scrapie genotypering bij geiten - door Theo van der Meer

Sinds september is het mogelijk via genotypering de (on)gevoeligheid voor scrapie bij geiten vast te stellen. Op de website van de GD is hierover meer te lezen: ‘Genotypering’.
Omdat zodra de NVWA aansluit bij de in juli vastgestelde nieuwe Europese regelgeving, ook export van scrapie-ongevoelige dieren mogelijk wordt, kan het voor fokkers interessant zijn voorop te lopen in het fokken op scrapie-ongevoeligheid. Hier ligt ook meteen een gevaar op de loer: massaal gebruik van scrapie-ongevoelige bokken kan heel snel leiden tot sterke toename in de verwantschap van de populatie en dus inteelt. Voorzichtigheid, fokken met beleid en vooral voldoende tijd nemen bij het toegroeien naar een scrapie-ongevoelige populatie is hierbij het devies. Binnen de fokcommissies zal hier ongetwijfeld aandacht aan besteed gaan worden.

Een van de te verwachten resultaten:

201011 Scrapie genotypering bij geiten afbeelding1
Lees hier het hele artikel


***** alle (eerdere) nieuwsberichten vindt u voortaan onder 'Informatie - Actueel' *****
***** de informatie over ZooEasy is verplaatst naar 'Algemeen - ZooEasy' *****