2024

Het bestuur van de NOG heeft enkele projecten lopen die voor de fokkers van belang kunnen zijn:

  • Onderlinge erkenning van diergezondheid certificering voor geiten tussen NSFO en GD: het bestuur heeft binnenkort een gesprek hierover met de GD
  • Genetisch onderzoek bij geiten naar het Polled Intersex Syndrome vindt op dit moment nog niet plaats in Nederland, terwijl er wel interesse voor is. Fokkers vinden nu hun weg naar onderzoek in Duitsland. Het bestuur zal dit aankaartenin het gesprek met de GD / Bureau van Haeringen
  • Aanvraag voor subsidie uit het Dinamofonds voor aanschaf van stikstofvaten, vangen van sperma en opleiden van inseminatoren, waarmee we een genenbank kunnen aanleggen van voor de fokkerij interessante bokken