Actueel

26/10/20 Bestuursvoorstel fokcommissie Toggenburger

Dit jaar organiseert de Fokcommissie Toggenburger in november geen Algemene Ledenvergadering vanwege de gevolgen van de Covid-19 uitbraak. Tijdens de ledenvergadering in het najaar van 2019 is gesproken over eventuele aanpassing van de stamboekregels, waarbij is afgesproken dat het bestuur dit verder zou uitwerken en de voor- en nadelen met de leden zou delen. Het bestuur heeft hierover intensief van gedachten gewisseld en is tot de conclusie gekomen dat in deze huidige tijd de voordelen groter zijn dan de nadelen. Daarom wordt nu voorgesteld om bij meerderheid van stemmen het stamboekreglement aan te passen. 

Het bestuursvoorstel en het stemformulier worden per mail en per post verzonden - via de bij de fokgroep bekende adressen - naar degenen die minstens één Toggenburger-dier op de NOG stallijst in ZooEasy hebben staan, en zijn ook via de volgende links in te zien en te downloaden: Bestuursvoorstel JVR X JVR en Stemformulier JVR X JVR. Lees ook het artikel van voorzitter Doede de Jong over het bestuursvoorstel.

De stemperiode voor het bestuursvoorstel JVRxJVR=JVR loopt tot en met vrijdag 13 november a.s. De uitslag wordt 14 november via de website van de fokcommissie bekend gemaakt. Breng tijdig uw stem uit!

11/10/20 Scrapie genotypering bij geiten - door Theo van der Meer

Sinds september is het mogelijk via genotypering de (on)gevoeligheid voor scrapie bij geiten vast te stellen. Op de website van de GD is hierover meer te lezen: ‘Genotypering’.
Omdat zodra de NVWA aansluit bij de in juli vastgestelde nieuwe Europese regelgeving, ook export van scrapie-ongevoelige dieren mogelijk wordt, kan het voor fokkers interessant zijn voorop te lopen in het fokken op scrapie-ongevoeligheid. Hier ligt ook meteen een gevaar op de loer: massaal gebruik van scrapie-ongevoelige bokken kan heel snel leiden tot sterke toename in de verwantschap van de populatie en dus inteelt. Voorzichtigheid, fokken met beleid en vooral voldoende tijd nemen bij het toegroeien naar een scrapie-ongevoelige populatie is hierbij het devies. Binnen de fokcommissies zal hier ongetwijfeld aandacht aan besteed gaan worden.

Een van de te verwachten resultaten:

201011 Scrapie genotypering bij geiten afbeelding1
Lees hier het hele artikel

20/09/20 Nieuws van het NOG-bestuur

Geachte liefhebbers van geiten,

Door corona is ons leven vanaf maart drastisch veranderd ten opzichte van wat wij gewend waren. Vanwege de door de overheid opgelegde beperkingen en richtlijnen kwam het openbare leven afgelopen voorjaar voor een groot deel tot stilstand. Hierdoor werden ook bijeenkomsten die door ons, fokcommissies en verenigingen zouden worden georganiseerd, geannuleerd. Ook de in de zomer geplande keuringen konden niet doorgaan. In het najaar van 2019 zijn 18 enthousiaste liefhebbers gestart met de cursus voor keurmeester, maar helaas hebben wij de opleiding tijdelijk moeten onderbreken.

In de loop van de zomer hebben verschillende fokcommissies nog opname-dagen voor geiten en bokken kunnen organiseren en hebben wij vanuit de NOG op verzoek van bedrijven nog een paar huiskeuringen kunnen uitvoeren. In Zuid-Nederland heeft men vanuit de kring een online geitenkeuring gehouden en de bokkenkeuring Lexmond is op dezelfde wijze doorgegaan. Hulde voor dit initiatief en verheugend dat wij – door innovatief te zijn – toch bezig blijven. Ook de complimenten voor de keurmeesters die belast waren met de beoordeling van de opgegeven dieren.

Eind augustus hebben wij als NOG-bestuur vergaderd, waarbij we de ontstane situatie en ons eigen handelen hebben geëvalueerd, en hebben gesproken over hoe nu verder te gaan. Richtlijnen en beperkingen door corona zullen ook komend jaar aan de orde zijn. Vanuit dat perspectief hebben wij het volgende besproken: 

  • de ALV die in oktober nog op het programma stond gaat niet door;
  • de bijeenkomst van NOG met fokcommissies is gepland op zaterdag 24 oktober a.s. te Harderwijk;
  • de ALV is nu gepland op zaterdag 24 april 2021, wij kunnen nog niet inschatten in welke vorm wij dat kunnen organiseren, de digitale mogelijkheden gaan wij onderzoeken. Nadere berichtgeving volgt komende winter;
  • wellicht gaan wij investeren in ICT om digitaal te vergaderen, de mogelijkheden worden de komende tijd onderzocht;
  • hoe verder te gaan met de cursus voor keurmeesters wordt nader onderzocht;
  • wij hopen dat wij komende zomer, met eventuele aanvullende maatregelen, weer in staat zijn om keuringen te organiseren. Wij gaan als NOG inventariseren op welke wijze wij hierbij organiserende instanties kunnen ondersteunen.

Ondanks alle beperkingen die nu gelden en ondanks alle onzekerheden over het verloop van corona geven wij de moed niet op. Wij hopen dat ook de fokkers, afdelingen, kring-besturen, fokcommissies etc. de moed en kracht hebben om door te gaan. Met name door ziektes hebben wij in het verleden ook de nodige problemen moeten overwinnen.

Onze insteek is om dienstbaar en ondersteunend te zijn richting fokkers en de verschillende organisaties die ons sinds jaar en dag helpen. Wij houden ons aanbevolen voor goede suggesties die ons kunnen helpen om de huidige problematiek het hoofd te bieden.

Namens het bestuur van de NOG,
Sietse van der Wal, voorzitter

06/09/20 Nieuw fokreglement Fokcommissie Boergeit

De Fokcommissie Nederlandse Boergeit heeft haar fokreglement bijgewerkt.
Het nieuwe reglement - van september 2020 - kunt u hier inzien en downloaden.

06/09/20 ALV Fokgroep Toggenburger afgelast

Tot onze spijt wordt de algemene ledenvergadering van de Fokgroep Toggenburger, die op zaterdag 14 november 2020 zou plaatsvinden, geannuleerd. We vinden het niet verantwoord gezien de corona-ontwikkelingen om de vergadering door te laten gaan. 
Het bestuur bereidt een bestuursvoorstel voor waarover u binnenkort wordt ingelicht en kunt stemmen.
We houden u op de hoogte.

Namens het bestuur van de fokgroep Toggenburger,
Corrie Hoorweg

25/08/20 ALV 2020 afgelast

Het NOG-bestuur is afgelopen zaterdag bijeen geweest en heeft besloten om de geplande (qua datum al verschoven) ALV  van 24 oktober 2020 niet te laten plaats vinden. Eind september zal het bestuur zich melden met nadere gegevens over hoe de ALV in 2021 zal worden gehouden. 

10/08/20 Uitslag videokeuring Zuid-Nederland

Het covid-19 virus heeft voor velen,  onder wie ook de keuringsdeelnemers, gevolgen gehad. Al snel werd duidelijk dat er voor 1 september geen activiteiten plaats mochten vinden en ging er een streep door geplande keuringen. Om zo’n verloren jaar nog wat inhoud te geven, besloot het bestuur van St. Anna een videokeuring te organiseren en daarbij ook de leden van de verenigingen die mee doen aan de Zuid-Nederlandse keuring deel te laten nemen. De organisatie stelt vast dat het geheel een succes is geworden: er was veel belangstelling en het  deelnemersveld was ijzersterk. De ingezonden filmpjes moesten voldoen aan een bepaald protocol zodat de dieren zoveel mogelijk op dezelfde manier in beeld gebracht werden. Er werd een catalogus gemaakt en aan de hand van het catalogusnummer met bijpassend filmpje werden de geiten net als op een keuring in het veld op volgorde gezet met bijbehorende toelichting. Nooro’s Roza 26 van Huib Noordermeer werd algemeen kampioen.
- Lees hier het hele keuringsverslag van Piet van Haperen;
- Zie hier de catalogus.

12/07/20 Videokeuring Bokken - Kring van Geitenfokverenigingen 'Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden'

Dit jaar zal er in Lexmond geen bokkenkeuring worden gehouden. In navolging van de geslaagde videokeuring voor de geiten van de leden van de Kring A&V wordt nu iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan de videokeuring voor boklammeren en volwassen bokken van de door de NOG erkende rassen. Filmpjes kunnen worden ingestuurd tot en met 25 juli a.s. Zie hier voor meer informatie.

28/06/20 Jaarverslag 2019 digitaal beschikbaar

Het jaarverslag over 2019 is nu digitaal in te zien en te downloaden. Per ongeluk is een verkeerde versie gedrukt, waardoor het geprinte jaarverslag helaas niet volledig is. Maar dat betekent ook dat er een goede reden is om de digitale versie nog eens na te lezen. Zo vindt u daarin onder meer de (in print ontbrekende) verslagen van Engel Kupers over foktechnische zaken en van Daphne Koene over de communicatie én enige aanvullende informatie van verschillende fokcommissies. We wensen u nogmaals veel leesplezier!

03/06/20 Corona-update IV - keuringen en inspecties

In de besluitvorming van de NOG is veiligheid voor alle betrokkenen een eerste prioriteit. Aan die veiligheid houden we onvoorwaardelijk vast.

Mede gezien de versoepelingen van de overheidsmaatregelen betekent dit niet, dat er niets mogelijk is. Het NOG-bestuur neemt echter vooralsnog geen initiatieven tot 1 september a.s. Dit zou kunnen veranderen als de pandemie zich zodanig ontwikkelt dat activiteiten weer mogelijk zijn. Maar zo ver is het nog lang niet.

Overigens heeft het NOG-bestuur zeer beperkte mogelijkheden tot het organiseren van activiteiten. Keuringen behoren tot de verantwoordelijkheid van de verenigingen en de meeste andere activiteiten worden door de fokcommissies georganiseerd. Zo is de organisatie van huisopnames in handen van de fokcommissies met hun (rasgebonden) inspecteurs. Gezamenlijk maken zij hierover afspraken en zij nemen ook de organisatie ter hand.

Onlangs is er door de Fokcommissie Boergeit een protocol gemaakt, waarmee gewerkt kan worden bij huis-opnames van geiten en bokken. Dit protocol is openbaar en kan eventueel opgestuurd worden. De Fokcommissie Wit heeft vergelijkbare plannen en verleent dispensatie aan die dieren waarvan de fokkers het niet verantwoord vinden om ze op te laten nemen. De Fokcommissies Toggenburger en Nubisch gaan geen activiteiten in deze richting ontwikkelen; Fokcommissie Toggenburger heeft al eerder laten weten voor dit jaar dispensatie te verlenen. Op dit moment is nog niet bekend welke stappen de Fokcommissie Bont zal zetten. Wij houden u daarvan op de hoogte.

19/05/20 Nieuw fokreglement Fokcommissie Boergeit

De Fokcommissie Nederlandse Boergeit heeft haar fokreglement bijgewerkt.
Het nieuwe reglement - van mei 2020 - kunt u hier inzien en downloaden.

26/04/20 Corona-update III - keuringen en inspecties

Het samenkomen van mensen wordt sterk ontraden, dit heeft u allen kunnen volgen in het nieuws.
En er zijn ook regels opgesteld door onze regering.

Wij gaan er daarom dan ook van uit dat er dit jaar geen keuringen worden gehouden.  
Dat betekent dat er ook geen inspecties op keuringen kunnen plaatsvinden.

Fokkers van rassen waarvoor de inspectie een vereiste is voor de fokkerij zullen van hun fokcommissie te horen krijgen hoe zij met deze situatie zullen omgaan. Voor de rassen Boer en Nubisch geldt het principe JVR*JVR=JVR, daar zijn dus geen inspecties nodig om voort te kunnen met de fokkerij.

Fokcommissie Toggenburger heeft ons laten weten dat zij dit jaar voor dispensatie zullen gaan.
De andere fokcommissies (Wit en Bont) zullen hun beleid nog delen met hun achterban.

De NOG zal zeker tot 1 september geen beroep doen op diensten van hun inspecteurs en keurmeesters.

Wij hopen op betere tijden.
Voor nu en de toekomst, blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
het NOG-bestuur 

10/04/20 150ste geitenfokker in ZooEasy

De geiten-afdeling van ZooEasy heeft zijn 150ste NOG-fokker kunnen verwelkomen. Gisteren heeft Henk Kleinlugtebelt uit Vroomshoop een account in het stamboekprogramma gekregen. In het programma kunnen gegevens van eigen geiten worden vermeld en is onder meer informatie beschikbaar over afstamming. We hopen dat Henk snel z'n weg vindt in het programma en alle gemakken ervan ervaart!

09/04/20 ALV verplaatst naar 24 oktober

Door overmacht kan onze geplande Algemene Ledenvergadering op 18 april 2020 geen doorgang vinden. Ook hebben wij vernomen dat veel geitenverenigingen, door dezelfde omstandigheden,  hun ledenvergadering ook niet hebben kunnen houden. En daarmee ontbreekt de basis om met en namens de achterban te kunnen stemmen over de zaken die spelen –  het gewijzigde huishoudelijk reglement, het predicaat keuringstopper en de bestuursverkiezing – alsmede voor het verlenen van decharge voor de financiën.

Daarom hebben we onze Algemene Ledenvergadering verschoven naar 24 oktober 2020 in de Kiekmure te Harderwijk. Met deze verschuiving hebben de verenigingen de gelegenheid om voor die datum met hun leden te overleggen.

Daarbij komt dat een aantal fokcommissies dit voorjaar niet met hun fokkers heeft kunnen vergaderen en onderwerpen op het gebied van de fokkerij niet in stemming heeft kunnen brengen. Ook zij hebben zo de gelegenheid nog met hun fokkers bijeen te komen. Hun “bekrachtigingen” kunnen dan op 24 oktober alsnog ter bevestiging in de ALV behandeld worden.

Het volledige  jaarverslag over 2019 zullen wij begin mei bij alle fokkers, waarvan de de volledige post adresgegevens compleet staan in ZooEasy, op de mat laten vallen. Check derhalve z.s.m. de adresgegevens van u/uw leden in ZooEasy, en laat deze wijzigen of completeren wanneer dat nodig is. Op deze wijze hopen wij in ieder geval het contact met onze geitenfokkers te behouden.

Wij hopen dat u en uw naasten gezond blijven en dat de situatie inzake corona snel verbetert, zodat wellicht in de maanden juli, augustus en/of september nog keuringen kunnen worden georganiseerd en wij na de zomer onze geplande activiteiten voor en met de geitenfokkerij weer op kunnen pakken.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de NOG

08/04/20 Laatste nieuws Fokcommissie Wit

Helaas kan de fokkersdag van de Witte geiten op 16 mei 2020 niet doorgaan. De vervolgmaatregelen van de overheid geven geen ruimte voor bijeenkomsten. Er worden geen nieuwe data voor de afgelaste activiteiten geprikt. Hopelijk kunnen volgend jaar op de gebruikelijke data weer bijeenkomsten worden georganiseerd. De huldigingen en stemmingen schuiven door naar volgend jaar.

Statistieken Wit 2020 (vervanger voor het fokboek) gaat binnenkort naar de drukker. Door de komst van ZooEasy is het voor de fokkers mogelijk om dagelijks de actuele stand van geiten en bokken te zien, en terug te kijken in het verleden.  Het Fokboek wordt niet meer in zijn oorspronkelijke vorm uitgebracht. Er komt een dunnere uitgave beschikbaar zonder de Keurstamboekgeiten, Stamboekgeiten, voorlopige- en definitieve bokken. De prijs is 6,50 euro tijdens een geitenactiviteit of 10,00 euro bij verzenden. U kunt het geld overmaken op rekeningnummer NL 21 INGB 0650 3728 08 t.n.v. H. Bierhof, Zutphen o.v.v. uw naam, adres en 'Statistieken Wit 2020'.

Afgelopen jaar is veel gevraagd van de rasgebonden inspecteurs. Het bestuur wil dit jaar net als bij de geiten, ook bij de bokken en huis-keuringen met minimaal één rasgebonden inspecteur aan de slag gaan. Verder wil het bestuur de witte GA-dieren mee laten keuren in de rubriek Witte geiten. Het is de insteek dat op 12 september a.s. de gelegenheid wordt geboden om dieren op te laten nemen in het stamboek.

Zie voor meer uitgebreide informatie: www.wittegeiten.org.

22/03/20 Corona-update II

Beste Nubische en Boergeit fokkers,

Morgen komt in het nieuws dat de Dag van het Schaap 2020 (gepland op 6 juni a.s.), door de onduidelijke status van grote publieksevenementen, uitgesteld wordt naar 2021. Daarmee vervalt onze geplande landelijke fokgroepkeuring in Ermelo.
Over een vervangende keuring later dit seizoen kunnen wij in deze fase geen uitspraken doen.
We zullen hierover - al naar gelang van de ontwikkelingen - later contact met jullie opnemen.
We hopen dat iedereen gevrijwaard blijft van het corona-virus en wensen jullie een goede gezondheid.

Namens de fokcommissie Nubisch en Boergeit,
Ivar ten Tuijnte en Theo van der Meer

13/03/20 Corona-update I

Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus vinden wij het samenkomen van mensen op dit moment – ongeacht het aantal – niet wenselijk.

Wij zullen de Algemene Ledenvergadering van de NOG (gepland op 18 april a.s.) dan ook voor onbepaalde tijd opschorten.

Op de NOG-site staan onder ‘Agenda’  diverse data voor reeds geplande bijeenkomsten.
Inmiddels zijn diverse bijeenkomsten afgelast of opgeschort, of zullen deze op een alternatieve wijze plaatsvinden.

*** Houd u de agenda goed in de gaten voor actuele informatie - de agenda wordt regelmatig bijgewerkt! ***

Wij horen graag per ommegaande van de betreffende organisatoren of bijeenkomsten al dan niet doorgang vinden.
Vervolgens zullen wij dit via Facebook en website delen met onze achterban.

Wij wensen u allen een goede gezondheid toe! 

Met vriendelijke groet,
het NOG-bestuur

10/03/20 Geboorte

Op 21 februari jl. zijn Cees en Charlotte Brouwer de gelukkige ouders geworden van zoon Tije. Cees fokt Bonte geiten (CAE/CL vrij) en is lid van de verenigingen Fryslân en DES Hagestein. 

In de hoop dat Tije net zo'n passie zal krijgen voor het fokken van geiten als zijn ouders, wensen we de familie veel geluk samen!

geboorte Tije Brouwer def

02/01/20 In Memoriam - Gepassioneerd geitenman Jan van Burgsteden

Op 29 december 2019 is Jan van Burgsteden op 83-jarige leeftijd overleden. Jan zijn hele leven heeft feitelijk in het teken van geiten gestaan, zowel als topfokker van Toggenburger geiten als ook als spinfunctionaris binnen de NOG. Sinds 1967 heeft Jan met zijn vrouw Rika in 'De Voorpost' in Eesveen gewoond en sinds 1963 was hij al behept met 'het geitenvirus', in totaal ruim 57 jaar!
Vanaf 1972 was hij, tot de opheffing van de provinciale bonden, verantwoordelijk voor de stamboekadministratie van de Overijsselse Bond en later ook van de Bonden van Drenthe, Gelderland, Noord- en Zuid Holland. Van 1982 tot 2004 was Jan landelijk stamboek-administrateur van de NOG en als zodanig feitelijk 'een wandelende almanak' voor geiten fokkend Nederland. Hij kende van tientallen fokfamilies de afstamming in vaak een 10-tal generaties of nog meer!
Logisch dat daardoor in de hoogtijdagen van de NOG in de 80’er jaren van de vorige eeuw bij Jan en Rika de telefoon van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat 'roodgloeiend' stond met vragen betreffende de fokkerij, Jan genoot ervan!
Voor alle verdiensten voor de NOG is Jan erelid geworden en op 29 april 1998 is hij geridderd voor alle werk voor de geitenfokkerij in Nederland.

Ook als keurmeester en stamboekinspecteur is Jan 'vanaf het eerste uur' actief geweest. Met zijn karaktervolle persoonlijkheid en uitgesproken visie heeft hij voor alle rassen in het algemeen en het Toggenburger ras in het bijzonder honderden opnames verzorgd!
De resultaten werden altijd in heel heldere bewoordingen gedeeld met de fokkers.

Niet onvermeld mag blijven de verdiensten die hij heeft gehad voor de Toggenburger geitenfokkerij, het geitenras dat Jan het meest dierbaar was. Vanaf de oprichting van de fokcommissies was hij toegewijd adviseur van deze fokcommissie waarvoor hij ook tientallen jaren 'het bokken- en bokmoederboek' heeft verzorgd met een duidelijke herkenbare 'Van Burgsteden-uitstraling'. 

Tot slot is het belangrijk de fokkerij-prestaties met betrekking tot Toggenburger geiten van Jan van Burgsteden te noemen. Gedurende zijn hele leven heeft hij vast gehouden aan zijn 'true type' met de nadruk op robuustheid met behoud van voldoende melkopdruk. Door hem gefokte bokken - die een grote invloed op de fokkerij hebben gehad - zijn bijvoorbeeld Nivard, die met name tot wasdom is gekomen in de fokkerij van wijlen Jan Lanting en bot en robuustheid gebracht heeft, en Albert, ontsproten aan de roemruchte fokkerij van wijlen mevrouw Klaassens in Gieten. Een van de laatste topgeiten van Jan was de geit Filiz, een modelgeit opgenomen met 93 punten, en verantwoordelijk voor een heel eigen foklijn. 'De Voorpost', de stal van Jan van Burgsteden, is sinds 2012 het eerste fokcentrum van Nederlandse Toggenburgers dat erkend is door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.

Namens de NOG - en de fokgroep Toggenburger in het bijzonder - wil ik Jan danken voor alles wat hij 'voor geitenfokkend  Nederland' heeft gedaan.

Doede de Jong,
voorzitter fokcommissie Toggenburger

11/12/19 Beëindiging Keuringscommissie Zuid-oost Friesland

Tot haar spijt moet Keuringscommissie Zuid-oost Friesland stoppen met haar keuringen. De Keuringscommissie is in 2006 ontstaan uit de Kring en geitenfokvereniging Jubbega. Sindsdien zijn altijd gemoedelijke en mooie keuringen gehouden, met leuke deelnemers.
Nadat de commissie 13 jaar keuringen in manege De Haan te Jubbega heeft georganiseerd, is daaraan nu helaas een eind gekomen. Het aantal opgegeven dieren is teruggelopen van 120 naar 40. Dit komt mede omdat een aantal vaste deelnemers is gestopt en een aantal certificaatwaardig is geworden. Daarbij komt dat het aantal sponsors is afgenomen, terwijl de onkosten zijn gestegen. Het is daarom voor de commissie financieel niet meer haalbaar om een keuring te organiseren.
De Keuringscommissie bedankt alle deelnemers voor het inzenden van hun dieren in al die jaren en voor hun inbreng om er elke keer een gezellige keuring van te maken.
Namens het bestuur (voorzitster mw. R. Ponne, penningmeester mw. B. Fekken, leden G. de Vries, Tj. Jonker en comb. Boek),
secretaris H. Mulder

11/12/19 Nieuw fokreglement Fokcommissie Toggenburger

In de ledenvergadering van afgelopen november zijn een paar besluiten genomen die leiden tot aanpassing van het fokreglement: de hoogtemaat-eis voor jongen bokken is verdwenen en de eisen voor modelgeiten zijn iets gewijzigd. Het nieuwe fokreglement zal naar verwachting worden bekrachtigd op de ALV van de NOG, die wordt gehouden op 18 april 2020. De nieuwe versie van het reglement is alvast op de site gepubliceerd onder 'Informatie - Fokreglementen'.